Thông qua việc nghiên cứu, phát triển và đổi mới các cơ sở nông ngư nghiệp, chúng tôi sử dụng hệ thống điều khiển thông minh để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản an toàn, không gây ô nhiễm, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế.

Cảm ơn bạn đã khẳng định Giai Triển 😀 Giai Triển sẽ nỗ lực hơn nữa để cung cấp cho bạn nhiều dịch vụ chuyên nghiệp hơn.

Các tin tức liên quan:

https://times.hinet.net/news/22705211
https://www.cna.com.tw/news/ahel/2019122001 81.aspx

https://money.udn.com/money/story/11799/423 9393?utm_source=moneylineweb&utm_mediu m=share