【Xin chúc mừng!! Giai Triển đã vinh dự nhận được “Giải thưởng Ứng dụng Công nghệ – Giải thưởng Sáng tạo ưu tú dành cho Xí nghiệp Côngnghệ Nông nghiệp 2019”]】

Thông qua việc nghiên cứu, phát triển và đổi mới các cơ sở nông ngư nghiệp, chúng tôi sử dụng hệ thống điều khiển thông minh để tạo ra các…

Continue Reading 【Xin chúc mừng!! Giai Triển đã vinh dự nhận được “Giải thưởng Ứng dụng Công nghệ – Giải thưởng Sáng tạo ưu tú dành cho Xí nghiệp Côngnghệ Nông nghiệp 2019”]】