Andrew Butler

Photographer & Illustrator

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

Rachel Wright

Art Director & Photographer

Andrew Butler

Photographer & Illustrator

previous arrow
next arrow
Slider

Cuộc sống xanh bắt đầu từ trồng cây trong nhà kính

全台首座溫室展示中心

除了介紹溫室種類及重要技術,更融合智能化功能,以虛擬體驗展間等,提供溫室虛擬與實際體驗,讓來訪貴賓完整了解溫室的各個細節及挑選溫室樣式。

智慧化溫室  打造農業防護罩

皆展透過智慧農業的導入優化溫室防颱能力,利用新科技與金屬工業發展中心探討溫室結構之抗風性,調查分析設施損壞原因,以設計更佳的溫室結構,藉以降低強颱重創溫室的風險,提升農民保障。

THÀNH QUẢ  CASE

SẢN PHẨM  PRODUCT