Mô tả: Cài đặt dễ dàng, vận hành đơn giản, trọng lượng nhẹ.

材質用途建議長度單位
側面、頂部通風5~40M

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.