Vườn lan Quán Thần

Nhà kính bằng kính   Loài trồng: Phong lan