Các biện pháp phòng chống bão

Những cơn bão gần đây thường xuyên xảy ra
Rất nhiều nông dân lo lắng bất an, Giai Triển hiểu được sự lo lắng của bạn

Quý vị nông dân, Giai Triển xin được nhắc bạn: Hãy nhớ làm thật tốt các bước phòng tránh gió bão
Giai Triển sắp xếp 5 bước ngăn chặn bão cho bạn