Mô tả: Dùng để nối các khay luống trồng.

Quy cách như sau:

Chất liệuĐơn vị
nhôm bản

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.