Mô tả: Dùng để nối phần góc của các khay luống trồng.

 

Quy cách như sau:

Chất liệuĐơn vị
nhômbản

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.