Mô tả: Sử dụng cho cửa kéo trong nhà kính

Chất liệuĐơn vị
nhựachiếc

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.