Mô tả: Dùng để treo dây thừng hoặc dây nói chung

Chất liệuKích thước:Đơn vị
mạ kẽm25mmchiếc

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.