Mô tả: Được sử dụng cho các tấm nhôm bảo vệ cạnh của bề
mặt giường lưới, có tác dụng kết nối góc và phòng ngừa các
đỉnh nhọn.

Quy cách như sau:

Chất liệuĐơn vị
PVCchiếc

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.