Mô tả:

Sử dụng để cố định lưới ngăn cỏ dại

材質單位
塑膠

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.