Mô tả: Nối các đường ống theo hình chữ T。

Quy cách như sau:

尺寸內徑材質
1/2"X1/2"34mmX22mm鍍鋅/熱浸鍍鋅
1"X1/2"34mmX27mm鍍鋅
1/2"X1"34mmX34mm鍍鋅
3/4"X1/2"27mmX27mm鍍鋅
1/2"X3/4"27mmX27mm鍍鋅
3/4"X3/4"27mmX34mm鍍鋅/熱浸鍍鋅
1"X3/4"22mmX22mm鍍鋅/熱浸鍍鋅
3/4"X1"22mmX27mm鍍鋅
2"X1"22mmX34mm鍍鋅
1"X1"34mmX34mm鍍鋅/熱浸鍍鋅
1-1/2"X1-1/4"49mmX43mm鍍鋅
1-1/2"X2"49mmX61mm鍍鋅
1-1/4"X1-1/4"43mmX43mm鍍鋅
1-1/4"X1"43mmX34mm鍍鋅/熱浸鍍鋅

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.