Mô tả: Dùng để cách nhiệt trong nhà kính.

Loại: PEP0.1

Chức năng: tiết kiệm năng lượng, giữ nhiệt, hiệu quả giữ nhiệt  100%

Đặc điểm: hoàn toàn trong suốt

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.