Mô tả: Sử dụng cho thanh điều lưới bằng nhôm, dùng
như vật kết nối giữa hai thanh điều lưới.

Chất liệuQuy cách/chiếc:
Nhôm15cm

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.