Mô tả:

Thảm ngăn cỏ dại: Quy cách như sau:

Đinh cố định thảm ngăn cỏ dại: Dùng để cố định thảm ngăn cỏ dại.

Chất liệuĐơn vị
nhựa dẻo chiếc

Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.